Yarışma Konusu

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, tarihimizin en önemli olaylarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, milli irade gibi temel ilkeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’yle birlikte uygulama alanı bulmuştur. Yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan parlamento, Türk demokrasi tarihinin en önemli kurumudur. Türk milletine bağımsızlığını kazandıran Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dayanarak ve meşruiyetini buradan alarak yürütülmüştür. 23 Nisan 2020 tarihinde ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Kuruluş yıldönümü kutlanacaktır. Bu münasebetle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi işbirliği ile “100. Yılında TBMM Ve Milli Mücadele Konulu Kısa Film Yarışması” düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI:

Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 tarihinin anlam ve önemini belirtmek,

Türk halkının egemenliğinin ilân edilmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının 100. Yılını kutlamak,

Gelecek nesillere Türk demokrasi tarihinin en önemli kurumu olan TBMM’nin önemini öğretmek ve aktarmak.

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki Cumhuriyetleri Üniversiteleri’nde öğrenim görmekte olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır. 

YARIŞMANIN TEMASI

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kurmaca kısa film niteliğindeki eserler katılabilecektir.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu

* Milli/Ulusal Egemenlik

* Milli İrade

*Gençlerin bakışıyla TBMM

* Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Milli Mücadelede Önemi ve Yeri

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı