Katılım Koşulları

 

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki Cumhuriyetleri Üniversiteleri’nde öğrenim görmekte olan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI 

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya kurmaca türünde kısa filmler katılabilir.

3Yarışmaya katılacak kurmaca kısa filmlerin süresi 15 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler, ön jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

4. Ön jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.

5. Yarışmaya katılan kısa filmler Full HD formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır.

6.Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Dolayısıyla yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilmektedir. Kurmaca kısa filmin birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda,  ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir (Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadırlar, dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir)

7. Yarışmaya gönderilen eserde kullanılan ve özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanılması durumunda doğacak kanuni sorunlardan yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.

8. Yarışmaya katılan eserler, Ön Jüri incelemesinden geçtikten sonra, Ana Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:

-Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),

Özgün üslup ve yaratıcılık,

-Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,

-Sinematografik ve estetik yaklaşım

9. Ön Jürinin ve Ana Jürinin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır.

11.Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.         

12. Dereceye giren eserler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcılar eserlerinin yayın, dağıtım ve gösterim haklarını (telif haklarını) bir yıl süre ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ve yarışmanın diğer paydaşlarına devretmiş sayılır.

13. Katılımcılar eksiksiz biçimde bilgisayar ortamında doldurup ıslak imza ile imzaladıkları başvuru formunu, yarışma şartnamesini (her sayfası imzalanmalı), kısa filmlerinin sinopsislerini, kurmaca türünde kısa filmlerini; uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 17.00’ye (TSI) kadar aşağıda yer alan adrese ulaştırmalıdır. Katılımcılar ayrıca yukarıda belirtilen (5. Madde) formata uygun olarak hazırladıkları kısa filmlerini kisafilmtbmm100yil@hbv.edu.tr adresine, 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 17.00’ye (TSI) kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmada ödül alan eserler;

kisafilmtbmm.org

https://hacibayram.edu.tr/tbmmkisafilm?lang=tr-TR

https://hacibayram.edu.tr/ilet web sitelerinde yayınlanacaktır.

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılır.